Webbplats till teknikföretaget Siox Solutions

Vi har fått i uppdrag att ta fram en ny webbplats till teknikföretaget Siox Solutions. Siox Solutions är ett Göteborgsbaserat företag som arbetar med att utveckla och sälja integrerade datorlösningar för automation och processtyrning inom industrin. Webbplatsen kommer att ha CMS-plattformen WordPress som bas.