Vi uppdaterar formspråk och bilder på Delta Advokatbyrå AB’s webbplats

Vårt uppdrag var att ta fram ny form och nya fotografier/bilder till deras webbplats. Webbplatsen är baserad på open-source plattformen WordPress. WordPress som är världens mest populära och kostnadseffektiva content managementsystem. Delta Advokatbyrå grundades 1989 och har specialistkompetens inom fastighetsjuridik. De har mångårig erfarenhet att handlägga frågor som rör fastighetsöverlåtelse, bostadsrätt, hyresrätt, föreningsrätt och allmän nyttjanderätt.

Här kan du se hur den och andra webbplatser vi har skapat.