Vi tar fram informationsfilm åt Perten Instruments AB

Vi hjälper Perten Instruments att ta fram en informationsfilm om företaget och deras senaste produkter. Perten Instruments är specialister på kvalitetskontroll av mjöl, säd, spannmål och mat. Perten Instruments startades 1962 och finns i 21 olika länder.