Vi skapar personlig webbplats för Gunnar Bucht

Vi fick i uppdrag av kompositören, författaren och musikologen Gunnar Henrik Bucht (född 5 August 1927) att skapa en personlig webbplats åt honom. Vi byggde sajten som vanligt på WordPress tillsammans med ett anpassat utveklartema.

Besök gunnarbucht.com

Se andra webbplatser som vi har skapat