Vi gör ny broschyr till Bravida TSM

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny broschyr till Bravida TSM (Technical Service Management). TSM är Bravidas avdelning för teknisk fastighetsdrift erbjuder totallösningar för optimal förvaltning av alla typer av fastigheter. Bravida TSM har ett tekniskt helhetsperspektiv och har kunskap om samspelet mellan de olika installationerna. De ser till att de olika systemen utnyttjas på bästa sätt. Då får kunden en säker drift, nöjda hyresgäster och ökad lönsamhet.