Vi bygger en ny webbplats åt Aigine AB

Aigine AB revolutionerar hur AI används. Genom att skapa koden som krävs för upplärning av AI lokalt säkerställer vi att ingen information någonsin lämnar kunden. På så sätt används det faktiska arbetet för att hela tiden göra AI:t bättre. Vårt uppdrag är att ta fram och att bygga deras nya webbplats. Vi baserade deras nya webbplatsen på open-source plattformen WordPress. WordPress är överlägset världens mest populära och kostnadseffektiva content managementsystem.

Här kan du se hur den och andra webbplatser vi har skapat.