Vi bygger autopostare åt EJB

Vi fick i uppdrag av EJB Metallformgivning AB att skapa en funktion där de postar nyheter på deras egen hemsida (www.ejb.se) och sedan med automatik postas vidare till olika sociala media (Facebook, Twitter, Instagram osv.) på Internet.