Vektorisering av logotyper

Vi fick i uppdrag att vektorisera och skapa ett komplett “logoförråd” som kan användas i olika media till Nordcert. Nordcert AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial / ballast och stål. De erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens. Bransch: Bygg och konstruktion