Vega Energi Logo + Bravida Logo = Sant

I och med Bravidas uppköp av Vega Energi fick vi i uppdrag att ta fram en ny logotyp för Vega Energi AB som förtydligade ägandeförhållandet till Bravida. Det resulterade i att vi behöll båda loggorna och grupperade dem tillsammans i olika storlekar. Vega Energi förser energiföretag, fastighetsägare och industrier med professionell kompetens inom värme, kyla, ventilation, styr- och övervakning.