Vad är web 3.0?

Web 3.0 är ett begrepp som används för att beskriva en möjlig framtid för internet, där webben är decentraliserad och bygger på blockkedjeteknik och artificiell intelligens. Web 3.0 skulle innebära att användarna inte behöver lämna ut sina personuppgifter till stora teknikföretag som Facebook och Google för att använda deras tjänster, utan att all information publiceras på den offentliga bokföringen av blockkedjan. Web 3.0 skulle också möjliggöra nya former av digitala tillgångar, som kryptovalutor och icke-fungibla token (NFT).

Web 3.0 är ett annat namn för Web3, som myntades av Gavin Wood, en av grundarna av Ethereum-kryptovalutan, år 20141 Web3 har fått ökat intresse under 2021, främst från kryptoentusiaster och investerare från stora teknikföretag och riskkapitalfirmor12 Vissa anser att Web3 är ett svar på problemen med Web 2.0, som de menar är kontrollerad av “Big Tech”, som i sin tur är beroende av regleringar som kanske inte är effektiva för att upprätthålla allmänhetens förtroende för internet eller datasäkerhet2

Web 3.0 är dock inte ett enhetligt eller klart definierat koncept, och det finns olika visioner och kritik om vad det innebär och hur det kommer att fungera12 Vissa har ifrågasatt om Web3 verkligen är decentraliserad eller om det bara gynnar en liten grupp av investerare och individer1 Andra har uttryckt oro över en förlust av integritet på grund av mer omfattande datainsamling1 Kända personer som Elon Musk och Jack Dorsey har argumenterat att Web3 bara är ett modeord eller ett marknadsföringsterm1