Utbildning

Vi utbildar människor inom de områden som vi själva är experter på. Det vill säga trycksaksproduktion, webbproduktion, bildhantering, strategier osv. Oftast rör det sig om marknadsavdelningar på större företag, ”Inhouse”-byråer av olika slag och till och med andra reklambyråer som vill höja sin interna kompetensnivå.

Alla vinner på det

Man skulle kunna tycka att det vore som att skjuta sig själv i foten då vi även lever på att sälja dessa tjänster. Men så är inte fallet. Det vi gör är att vi ökar kundernas kvalitetsmedvetenhet, ger dem förståelse för hela produktionskedjan och gör så att de kan göra mycket av det vardagliga arbetet själva. När det kommer till mer avancerade projekt kontaktar de fortfarande oss då de vet att vi är experter på dessa områden och att de kan lita på oss.

Vi anpassar utbildningen med hänsyn till önskemål och kunskapsnivå.

Kontakta Patrik Pistol så kan han berätta mer om detta.