TV-Ears Annons

Vi fick i uppdrag att ta fram annonser till den seniorinriktade tidningen PRO. TV Ears är en Amerikansk tillverkare av hörselhjälpmedel för seniorer. De har främst riktat in sig på att skapa tillbehör till teven.