Totalarkivering

Vi organiserade och arkiverade allt mediamaterial för vår kund Nordic Flanges. Efter att matrreialet organiserats brände vi ner det på tidsbeständiga DVD-rom skivor som sedan förvarades inlåsta hos vår kund och dubbletter hos oss.