Nyhetsbrevsfunktion till Kulturekonomin AB

Vi fick i uppgift att ta fram en webbaserad nyhetsbrevsfunktion till Kulturekonomin AB. Vi använde oss utav Wordpress-pluginen Mail Poet för att hantera utskick, prenumernater och mallar. Systemet är helt webbaserat och är en del av Kulturekonomins webbplats. Prenumerationer och avregistreringar hanteras automatiskt av systemet. Vi skapade utsicksmallarna baserat på Kulturekonomins befintliga grafiska profil. Kulturekonomin