Swetax Bolagsavveckling får ny logotyp och grafisk profil

Vi har tagit fram ny logotyp med tillhörande grafiskt profilgrogram till Swetax Bolagsavveckling AB. Logotypen delades upp i tre delar. SW=Sweden E=E-tjänster TAX=Skatt. Det blågula fägvalet valdes för att förstärka den svenska kopplingen hos bolaget. Swetax arbetar bland annat med bolagsavvecklingar, skatteärenden och transaktionsrådgivning.