Skapande av nya maskinbeteckningar

Vi hjälper Perten Instrument AB att ta fram vektoriserade maskinbeteckningar som de sedan kan använda i alla typer av publikationer i trycksaker såväl som på webben.