Rollups, Affischer och Flyers till TV Ears

Vi fick i uppdrag att ta fram Rollups, Affischer och Flyers till TV Eaars inför Seniormässan. Det blev mycket lyckat. TV Ears är en Amerikansk tillverkare av hörselhjälpmedel för seniorer. De har främst riktat in sig på att skapa tillbehör till teven.