AD assistent tryck/webb

Vi söker en AD assistent för trycksaks- och webbproduktion. För att denna process skall underlättas i största möjliga mån har vi gjort ett litet test för att kunna hitta rätt person till tjänsten.

Detta test är utformat av Patrik Pistol (Art & Creative Director Pistol). Vid frågor: patrik@pistol.se

Svara på alla 11 frågorna i detta test. De rätta svaren tillsammans bildar den hemliga E-postsadressen dit du skickar dina ansökningshandlingar. Endast rätt svar kommer fram. Vi kommer endast läsa de ansökningar som kommer via denna e-postadress. Exempel. x11x1x2x212@pistol.se.

Lycka till!

Fråga 1:

typsnitt
1: Arial
X: Garamond
2: Courier

Fråga 2:

Vilken grad av dessa tre alternativ på ett seriftypsnitt fungerar bäst på brödtexten i en tvåspaltsindelad A4 sida med 15 mm marginal där brödtexten fyller mer än 60% av satsytan?
1: 4p
X: 10p
2: 18p

Fråga 3:

Vilken av dessa inställningar på filter “Oskarp mask” i Photoshop skulle fungera bäst för att skärpa upp bilder (för att kompensera nerinterpoleringsoskärpa) som är nerinterpolerade till 100% webbformat?
1: Mängd: 40%, Radie: 1.0 Pixlar, Tröskelvärde: 0 Nivåer
X: Mängd: 190%, Radie: 5.0 Pixlar, Tröskelvärde: 53 Nivåer
2: Mängd: 220%, Radie: 0.5 Pixlar, Tröskelvärde: 130 Nivåer

Fråga 4:

Vilket av alternativen är den bästa svartblandningen för svart text som har mindre än 15 punkters storlek monterad på bild med övertryck?
1: C:0% M:0% Y:0% K:100%
X: C:50% M:40% Y:0% K:100%
2: C:20% M:20% Y:20% K:80%

Fråga 5:

Vilket av dessa alternativ är lämpligast utfall på en A4 sida med utfallande grafik som skall tryckas och skäras?
1: 0.1 mm
X: 1 mm
2: 3 mm

Fråga 6:

Vilket av följande bildformat fungerar bäst när en frilagd produktbild skall monteras i ett layoutprogram och sedan tryckas i offset?
1: EPS
x: GIF
2: BMP

Fråga 7:

Hur många färger kan en standard GIF-bild som max innehålla?
1: 32
x: 214
2: 256

Fråga 8:

Vilken av dessa komprimeringsmetoder är förstörande?
1: JPEG
X: LZW
2: ZIP

Fråga 9:

Vilken av dessa är ”taggen” för radbrytning i HTML?
1: <BR>
X: <P>
2: <B>

Fråga 10:

Vilken av dessa upplösningar nedan skulle fungera bäst för tyck med ett 150-linjersraster?
1: 15 dpi
X:150 dpi
2:300 dpi

Fråga 11:

Vilket av nedanstående histogram representerar den bästa råbilden?

histogram

Kontakta oss