Rekrytering

Att hitta människor till vår verksamhet är inte lätt. Vi ställer mycket höga krav på våra medarbetare. Vi kräver hög yrkesmässig kompetens, lång erfarenhet och sociala kvalitéer. Känner du att du kan tillföra vår verksamhet något samtidigt som du själv kommer att trivas med det, kontakta oss direkt. Man jobbar ju trots allt hälften av sitt vakna liv. Så innan du kontaktar oss, studera vår hemsida noga och känn efter om det är detta du vill jobba med.

 

Tjänster som söks just nu:

AD Assistent/originalare webb och trycksaksproduktion
Klick här för ansökningsuppgifter

Kontakta oss