Reklamstrategi GlobalAccess

Utveckling av kommunikationsplattform och reklamstrategi. GlobalAccess arbetar med rekrytering och uthyrning av högre kompetens inom tjänstemannasektorn. Bransch: Rekrytering och bemanning.