Produktblad åt TV-Ears

Vi har tagit fram nya produktblad åt TV-Ears som baseras på den nya blåa, mer strikta formen. TV Ears är en Amerikansk tillverkare av hörselhjälpmedel för seniorer. De har främst riktat in sig på att skapa tillbehör till teven.