Presentationsfilm för Ajasto Almanacksförlaget

Vi har fått i uppdrag av Ajasto Almanacksförlaget att skapa en presentationsfilm för att presentera deras produktutbud. Filmen produceras främst i Adobe Aftereffects, Stenberg Cubase SX 4.5 och Adobe Premier. Ingår i Nordens största tillverkare av kalenderprodukter. Bransch: Kontorsmaterial