Perten Instruments: Nya grafiska riktlinjer

Vi har fått i uppdrag att förädla och förnya Perten Instruments grafiska riktlinjer. Perten Instruments är specialister på kvalitetskontroll av mjöl, säd, spannmål och mat. Perten Instruments startades 1962 och finns i 21 olika länder.