Perten Företagspersentation

Vi har fått i uppdrag att ta fram en Power Point presentation för Perten Instruments där olika videosekvenser integreras. Perten Instruments är specialister på kvalitetskontroll av mjöl, säd, spannmål och mat. Perten Instruments startades 1962 och finns i 21 olika länder.