Nya beteckningar åt Nordcert

Vi formger fyra nya “märken” som ska användas som kvalitetssäkring av stål, betong och ballast. Nordcert AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial / ballast och stål. De erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens. Bransch: Bygg och konstruktion