Multisoft Tavlor

Multisoft Consulting gav oss uppgiften att ta fram tavlor med bilder som symboliserar den kundnytta Multisofts system ger sina kunder. Tavlorna placeras sedan i företagets entréer på de olika våningsplanen.