Marknadsföring

Chess

Strategier för positionering

Strategier för positionering är viktiga för att nå ut till rätt målgrupp och skapa en hållbar konkurrensfördel. Pistol kan hjälpa dig att utveckla dessa strategier genom att identifiera din marknad och besluta vilka segment som ska riktas in på. Därefter utvecklar vi en vinnande positioneringsstrategi som tar hänsyn till dina kunders behov och önskemål.

En positioneringsstrategi är en marknadsförings- och försäljningsstrategi som syftar till att styra konsumenter till att välja ett visst varumärke framför dess konkurrenter. En väl genomförd positionering ger varumärket en unik position på marknaden och stärker varumärket på ett sätt som gör att kunderna prioriterar det före dess konkurrenter. Därmed har företaget en unik position inom dess marknad. Med positionering kan företaget bland annat ta ut högre pris för varan/tjänsten samt få mer lojala kunder.

On Sale

Promotion, kampanjer och koncept

Promotion är det som gäller när du vill ha omedelbar försäljning. En promotionkampanj kan handla om en enkel kupong till bundling/ crosspromotion mellan flera varumärken. Pistol har lång erfarenhet av säljinriktade promotionkampanjer. Vi har case där renodlade promotionstrategier lyft varumärken från en tynande tillvaro till att bli en av de största aktörerna inom sitt segment.

En promotionkampanj är ett marknadsföringsverktyg som syftar till att öka försäljningen av en produkt eller tjänst genom att erbjuda kunderna ett incitament att köpa. Detta incitament kan vara allt från en rabattkupong till en tävling eller ett erbjudande om ett gratisprov. Syftet med en promotionkampanj är att skapa uppmärksamhet kring produkten eller tjänsten och öka dess synlighet på marknaden.

Bundling är en annan typ av promotionkampanj som innebär att två eller flera produkter säljs tillsammans till ett lägre pris än om de köps separat. Crosspromotion innebär att två eller flera varumärken samarbetar för att marknadsföra varandra och sina produkter eller tjänster.

Strategy

Marknadsföringsstrategi

En marknadsföringsstrategi är din plan för att attrahera kunder, behålla dem och utveckla din verksamhet. Pistol kan hjälpa dig att formulera nya kreativa strategier som ger resultat. Om du och din avdelning har fastnat i gamla hjulspår kan vi hjälpa till att få igång den kreativa processen. Vi förstår att marknaden har blivit mer komplex med nya kanaler och strategier som utvecklas i ett snabbt tempo. Gamla marknader och segment splittras upp i flera och nya nischer skapas. Detta kan vara en utmaning för alla som inte hänger med, men det är också en möjlighet för de som ligger i framkant. Vi hjälper dig att utveckla en modern skräddarsydd marknadsföringsstrategi som passar just din verksamhet.

Affär

Marknadsmix – 4 p och litet till

Produkten, priset, platsen och påverkan är de fyra hörnstenarna i en lyckad marknadsföringsstrategi. Vi hjälper dig att analysera och definiera din marknadsmix så att du kan ta fram en verktygslåda som är optimerad för just din målgrupp. I en marknad med hög konkurrens och stort utbud är det viktigt att skilja sig från mängden. Vi kan hjälpa dig att rikta dina insatser på rätt sätt för att du ska nå dina mål inom din budgetram. Kontakta oss idag för att få hjälp med din marknadsföring.