Kulturekonomin AB får kund-fil-server

Vi satte upp ett kundfilhanteringssystem hos Kulturekonomin AB. Systemet baserade sig på en Synology Diskstation Server där kunderna kunde logga in och utbyta information och filer. Detta via en krypterad SSL anslutning. Kulturekonomin AB arbetar med redovisning och ekonomitjänster för små och medelstora företag inom kulturbranschen.