Konceptuveckling och grafisk plattform

Fotografer.com var tidigare enbart ett nätverk av professionella fotografer. Varumärket och tjänsten kommer att ompositioneras. Bransch: E-handel och publishing