Informationsblad åt A-Count

Vi fick i uppdrag att ta fram nya produkt- och informationsblad åt redovisningsbyrån A-Conut. A-Count är en modern revisionsbyrå med nytänkande inom ekonomisk administration. De erbjuder verktyg som effektiviserar företagens rutiner. Bransch: Redovisning.