Grafiskt profilprogram för Marin Hemmingsson

Vi fick i uppdrag att ta fram ett grafiskt profilprogram för konstnärinnan Marin Hemmingson. Förutom en manual med de grafiska riktlinjerna gjorde vi mallar (Folder, visitkort, brevpapper, Kuvert osv.) för Adobe Indesign som kunden själv kunde uppdatera och ändra.