Grafiskt profilprogram för Maria Grette Art & Coach

Vi fick i uppdrag att ta fram ett grafiskt profilprogram för Maria Grette Art & Coach. Förutom en manual med de grafiska riktlinjerna gjorde vi mallar (Folder, visitkort, brevpapper, Kuvert osv.) för Adobe Indesign som kunden själv kunde uppdatera och ändra.