Förpackningsdesign TV Ears

Från en Amerikansk förlaga fick vi uppdraget att ”Scandinavisera” förpackningarna och formspråket för produkten TV Ears. TV Ears är ett trådlöst hjälpmedel för personer med nersatt hörsel att kunna se på tv med egen volymkontroll.