Formgivning av DIBS Julkort

Vi formger DIBS julkort som de skickar till sina kunder och partners. Kortet gjordes även i digital form för distribution via Internet. DIBS är Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. Bransch: E-handel