Filminspelning i Nyköping

Vi fick i uppdrag av Perten Instruments AB att filma hur en bonde använder Pertens nya instrument (AM 5200) i sin vardag. Instrumentet mäter bland annat fuktigheten i spannmålet.