Vi fick i uppdrag att sammanställa och skapa tryckoriginal av Ferrals presentationsbroschyr.