E-handelsplats och ny grafisk profil

Fast Power erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av diesel elverk,värmeväxlare och attraktiva motorfordon. Vi har nu fått i uppdrag att ta fram en nytt grafiskt profilprogram parallellt med en e-handelslösning. Bransch: Handel och Distribution