DVD-Video Master för SmileCo

Vi tog fram en DVD-Video master baserat på filmmaterial från SmileCo tandläkarkliniks seminarium. Det vi gjorde var att dela in materialet i valbara kapitel från menyer samt encoding.