DVD Mastrar åt InterStema

Vi fick i uppdrag att ta fram fyra stycken master-DVD-Rom  åt Inter SteMa AB.