DVD Authoring för Stockholms Landsting

I samarbete med Inter SteMa AB vi fick i uppdrag att göra en så kallad “DVD Authoring” åt en informationsfilm för Stockholms landsting. Filmen var riktad till barn för att förbereda dem för hur olika undersökningar kommer att gå till på sjukhusen.