Design Perten Instrument CD Label

Vi skapar mallar i Adobe Indesign för framtagning av CD labels till Perten Instrument AB.