Copywriting

Vårt mål är att leverera textmaterial som förbättrar din kommunikation och som säljer. Säljer dina produkter, säljer dina tjänster, säljer in ditt budskap. Oberoende om din verksamhet drivs av kommersiella, offentliga eller rent ideella skäl, måste du stimulera din målgrupp. Riktigt bra Copywriting leder läsaren till att göra det du vill.

Men hur?

Copywriting för webben

10 sekunder är allt du får……. Med Internet i snabb tillväxt är det avgörande att skapa professionella hemsidor. Hemsidor med texter anpassade för besökaren. Många kommer in till dina hemsidor från en söktjänst eller klickannons. Du har 10 sekunder på dig. Är du inte intressant, surfar de till en annan plats. Ofta till någon av dina konkurrenter.

Copywriting för webben är speciellt. Besökaren måste fångas upp direkt. Texten ska vara kort, lättläst, intressant och trovärdig. Bra nog att konvertera besökaren till önskad handling.

Vill du också påverka dina besökare att göra det du vill? Klicka här!

SEO Copywriting

Copywriting för sökmotorer. Vi optimerar texter för bättre synlighet i sökmotorerna. Bättre synlighet innebär ofta en bättre position. En bättre position genererar fler besökare. Sökmotorer är inga människor. De är ”robotar” som scannar innehållet på Internet. Sidor som bäst fyller vissa mätbara kriterier får högst position. Vi skriver och redigerar innehåll som intresserar dina besökare. Genom att strukturera innehållet rätt kan vi förbättra din position.

Vill du förbättra din position på Internet? Kontakta oss.

Pressrelease

Det kan vara svårt och dyrt att nå ut med konventionell reklam. En pressrelease är ett bra komplement i din marknadsföring. Får du den publicerad är utfallet oftast betydligt bättre än vid annonsering. En annons aktiverar våra inbyggda reklamfilter.

Med Internet öppnas nya möjligheter till distribution och publicering! Pistol Reklambyrå hjälper dig att ta fram digitala presspaket. Det är ett färdigt paket med aktuell information om din verksamhet. Anpassat för att intressera journalister och olika medium. Därför bör du ha ett presspaket. Du har kontrollen över att rätt information publiceras om din verksamhet. Bruset är stort. Reklam filtreras bort. Reportage och nyhetstexter anses mer trovärdiga. Det är prisvärt och kan ge dig konkurrensfördelar.

Copywriting av nyhetsbrev och blogg

Nyhetsbrev och blogg är ett utmärkt sätt att hålla dina kunder informerade. Båda driver dessutom trafik till din webbplats. Många gånger är det svårt att hinna med i brist på interna resurser. Det är synd. En regelbunden kontakt med marknad och kunder är viktigt. Vi kan göra research i din bransch och utforma material som intresserar dina kunder. Du kan ge oss grova utkast som vi förädlar och publicerar. Vi kan arbetar fram material i koncentrerad form som sedan publiceras med jämna tidsintervall.

Vill du hålla dina kunder informerade om din verksamhet? Klicka här.

Copywriting Teknik

Copywriting Teknik omfattar pedagogiska användarmanualer, dokumentation, utbildningsmaterial, grafiska manualer med mera. Vi arbetar också med digitala publikationer som CD och DVD. Vi erbjuder hjälp med manus till instruktionsfilmer. Material för publicering på Intranet, Extranet och Internet.

Behöver du hjälp att ta fram manualer som dina kunder förstår? Kontakta oss. Vi kan sådant.

Tillbaka