Vi gör ny broschyr till NMK företagsmäklare

Vi har gjort en presentationsbroschyr åt företagsmäklaren NMK. Vi skapade även mallar för programmet Adobe Indesign som kunden själv kan uppdatera. Vi utbildade personalen på NMK för att göra detta så enkelt som möjligt. NMK (Nordin Mäklar Konsult), har funnits i Stockholm sedan 1989 och de är specialister på överlåtelse av små och medelstora företag.