Swetax Bolagsavveckling får ny logotyp och grafisk profil

Vi har tagit fram ny logotyp med tillhörande grafiskt profilgrogram till Swetax Bolagsavveckling AB. Logotypen delades upp i tre delar. SW=Sweden E=E-tjänster TAX=Skatt. Det blågula fägvalet valdes för att förstärka den svenska kopplingen hos bolaget. Swetax arbetar bland annat med bolagsavvecklingar, skatteärenden och transaktionsrådgivning.

Nordcert Logotyper

Vi fick i uppdrag av Nordcert AB att ta fram tre stycken nya certifierings logotyper. Nordcert AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial / ballast och stål. De erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens. Bransch: Bygg och konstruktion.

Till toppen