4-sidig A4-Broschyr till Vega Energi AB

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny broschyr till Vega Energi AB. Broschyren blev en 4-sidig A4 där vi presenterar hela företagets verksamhet och affärsidé. Vega Energi förser energiföretag, fastighetsägare och industrier med professionell kompetens inom värme, kyla, ventilation, styr- och övervakning.