Bildretusch för Ferrals omslagsbild

Vi fick i uppdrag att “tvätta” en bild som ska användas som omslagsbild på Ferrals nya informationsbroschyr.