Bildbehandling Perten Instruments AB

Vi arbetar upp befintligt bildmaterial med hjälp av friläggning, retuschering, tillförda konstgjorda reflektioner och skuggor.