Bildbehandling för Multisoft Consulting

Vi fick i uppdrag av Multisoft Consulting att sammanfoga en gammal bild på brunkebergstorg (Där Multisofts lokaler är belägna) med en nytagen bild.