Årsredovisning formgivning och produktion

Formgivning av Vägverket Färjerederiets Årsredovisning. Färjerederiet är en av Vägverkets affärsenheter och världerns sjätte största rederi. Vägverket Färjerederiet trafikerar 38 leder från Rödupp i norr till Ivön i söder. Förra året transporterades 12 miljoner fordon och 22 miljoner passagerare.