Annonsmallar för TV Ears

Vi fick i uppdrag att ta fram “byggstenar” och mallar så att TV Ears själva skulle kunna ta fram och leverera sitt eget annonsmaterial.  TV Ears är en Amerikansk tillverkare av hörselhjälpmedel för seniorer. De har främst riktat in sig på att skapa tillbehör till teven.